Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Chính sách bán buôn D.Chic

Nội dung

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2017, chính sách bán buôn có một số điều chỉnh như sau:

Tổng hóa đơn trước chiết khấu

Mức chiết khấu lần lấy thứ 1

Mức chiết khấu từ lần lấy thứ 2

10 triệu- dưới 20 triệu

20 triệu- dưới 30 triệu

Từ 30 triệu trở lên

Trên 5 lần lấy hàng (từ lần lấy thứ 6), tổng hóa đơn định mực lấy buôn được giảm 30% tức chỉ cần lấy số tiền bằng 70% so với những lần lấy trước để được mức chiết khấu tương đương. Cụ thể:

  • Hóa đơn từ 7tr đến dưới 14 triệu: chiết khấu 25%
  • Hóa đơn từ 14 triệu trở lên: chiết khấu 30%

Mọi thắc mắc liên hệ: Ms.Lien: 0904 028 008.

Mid Season
Discount 5%
Discount 5%