D.CHIC

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

1. Chính sách tích điểm

2. Cách sử dụng ưu đãi theo từng hạng thẻ

 • Khách hàng trước khi thanh toán đọc mã số ( Số điện thoại ) tích điểm cho thu ngân

 • Thu ngân nhập mã số tích điểm vào phần mềm thanh toán, đồng thời mã OTP được gửi vào số điện thoại tích điểm của khách hàng. Khách hàng cung cấp mã OTP cho thu ngân để được hoàn tất thanh toán

 • Thu ngân in 2 liên hóa đơn, 1 liên đưa khách hàng, 1 liên cửa hàng giữ

 • Nhân viên thu ngân thông báo số điểm hiện tại của khách hàng

 • Chỉ chấp nhận chiết khấu đối với khách hàng cung cấp được mã OTP tại thời điểm thanh toán

3. Chính sách ưu đãi Sinh nhật (Áp dụng từ 01/05/2021)

 • Khách thường : giảm 15%

 • Khách VIP Bạc : giảm 15% + thiệp

 • Khách VIP Vàng : giảm 20% + thiệp + quà tặng

 • Khách VIP Bạch Kim : giảm 25% + thiệp + quà tặng

 • Cách thức áp dụng: Khách hàng được ưu đãi 01 HĐ/1 Tháng không vượt quá 10.000.000vnđ

 • Đối tượng áp dụng : Các khách hàng đã có mã khách hàng, ngày sinh ở phân thông tin khách hàng và từng mua hàng tại hệ thống D.CHIC. Khách hàng có mang chứng minh thư chính chủ đúng ngày hoặc giấy tờ tùy thân chứng minh ngày sinh nhật

Lưu ý: Khách hàng cung cấp đầy đủ và đúng thông tin ngày sinh để được áp dụng ưu đãi sinh nhật.

4. Cung cấp dịch vụ sửa đồ

Phân luồng thời gian sửa đồ cho khách hàng thành viên:

- VIP Bạch kim: 03 ngày

- VIP Vàng: 05 ngày

- VIP Bạc: 07 ngày

- Member: 10 ngày