D.CHIC

D.CHIC HAUL No.26

𝐅𝐋𝐀𝐒𝐇 𝐒𝐀𝐋𝐄 // 𝟓𝟎% 𝐎𝐅𝐅 𝐈𝐓𝐄𝐌𝐒 𝐈𝐍 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌
𝑆ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑜̂́𝑐.
Chỉ trong duy nhất 2 ngày 14/08 và 15/08, ưu đãi 50% các sản phẩm có trong livestream D.CHIC HAUL No.26. Đừng để những ngày giãn cách sẽ không còn buồn chán khi bạn có thể shopping online và đặt mua những món đồ ưng ý cho bản thân mình. Chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày bung xõa sắp tới.
Mua sắm và nhận ngay những ưu đãi siêu hời hấp dẫn nhé!

Xem livestream tại: https://www.facebook.com/dchic.vn/videos/861439071470940
𝐍𝐄𝐖 𝐭𝐢𝐌𝐄 - 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐄 | 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖!